Svenska Kosterbåtsförbundet, SKBF

Vi är ett förbund som har tagit till uppgift att förvalta och bevara kosterbåtens historia. Vi har följt båtens utveckling från att ha varit en på sin tid modern familjebåt, bra sjöbåt till att bli en båt väl lämpad för kappsegling.

Kappseglingarna Ägirskölden och Kosterpokalen arrangeras varje år av SKBF och ett lokalt Segelsällskap i Bohuslän.Vi har även startat med klassmästerskap för våra K-6 or (Kosterbåtsförbundets 18m2s entypsbåt).

Förbundet har även ett ritningsarkiv av kosterbåtar, arkivet är tyvärr inte är helt fullständigt. Idag finns det 150-200 kosterbåtar registrerade i SKBF.

Historik om förbundets tillkomst

Svenska Kosterbåtsförbundets stadgar antogs första gången den 7 december 1930 av Segelsällskapet Ägir i Uddevalla, Segelsällskapet Gullmar i Lysekil, Sotefjordens Segelsällskap i Hunnebostrand, Halmstads Segelsällskap och Segelsällskapet Fram, Göteborg.

Stadgarna reviderades den 5 december 1937 och Strömstads Segelsällskap anslöt sig till förbundet. I november 2002 valdes Bohuslänska Jaktklubben i Grebbestad in och i november 2004 gjordes en större revidering då personligt medlemskap infördes.
Idag ingår Segelsällskapet Fram, Strömstads Segelsällskap och Bohuslänska Jaktklubben i SKBF.

Styrelsen 2015

  Ordförande Royne Moberg Tel
Email
0704 - 96 72 10
roynemoberg@gmail.com
  Sekreterare Bertil Engdahl Tel
Email
0702 - 65 45 07
n.b.engdahl@telia.com
  Kassör Ingemar Fredriksson Tel
Email
0707 - 92 29 59
fredriksson.ingemar@hotmail.com
  Ledamot Lars Sestervik

  Ledamot Anders Magnusson

  Ledamot Bo-Ragnar Skärström

  Ledamot Anders Hedin


Bli medlem

Vi är intresserade av att få fler medlemmar i vårt förbund. Är du intresserad av Kosterbåtar och vill vara med att påverka i olika frågor vad gäller dessa härliga båtar?

Årsavgiften är 100 kr (2015) som betalas in på bankgiro 340-5909.
Ange namn, adress, telnr/mob.nr. mailadress, båtmodell, båtnamn och segelnummer. 
Det går även bra att meddela uppgifterna till Ingemar Fredriksson, fredriksson.ingemar@hotmail.com tel. 0707 - 92 29 59.