Kort från styrelsemötet 7/11
2023-11-08

Fastigheten
Några lampor och ett elfel har lagats under månaden.
Vi har tre stycken utombordare som ännu inte blivit konserverade för vintern, två medlemmar är tillfrågade och kommer förmodligen att lösa detta under veckan.
Solcellerna har givit 10.050kwh under de 12 första månaderna, vår kalkyl vid investeringen byggde på 9.000 kwh/år.
Det kommer att vara strömavbrott för att byta elmätare på Framnäs den 22 nov kl 8-11.

Ekonomi
Fastighetsdeklarationen är inlämnad utan några justeringar.
Budgetförslag för kommande säsong gicks igenom och justerades, presenteras på årsmötet.
Vi diskuterade en hur olika aktiviteter, typ fester, seglarskola, seglingstävlingar mm skall redovisas för att ge en bättre överblick av resultaten.

Kappseglingar
Vi deltog i kvalet till Allsvenskan i segling på Marstrand den 14-15 oktober. Första dagens seglingar blåste tyvärr bort så det hela avgjordes under en dags sprintseglingar. Vårt gäng seglade 5 race, och slutade på 28 poäng. För att gå vidare till Allsvenskan krävdes 21 poäng, så vi slutade på 7 plats av 9 startande klubbar. Förhoppningsvis kan vi delta nästa år igen och göra ett nytt försök att kvala in.
Prisutdelningen för GOR och Poly Skagen Race genomfördes den 12 oktober i Göteborg. Det var ett stort gäng seglare som samlades och hyllade vinnarna i racen.
Under prisutdelningen testade vi olika datum för GOR för att se om vi kunde finna en helg som många var intresserade av att segla racet på. Detta gör att GOR nästa år kommer att seglas andra helgen i juni.
Andreas och Ludvig deltar i Svenska Seglarförbundets Seglardagar i Göteborg i år. Det är viktigt att SS Fram ställer upp på dessa dagar, eftersom vi under säsongen får bidrag från förbundet.

Juniorsegling
Vi beställer två stycken nya storsegel till Fevorna, seglen kommer att sponsras av Insieme Consulting.
C55:an behöver täckas, två medlemmar tog på sig det arbetet.

Klubbmästarna
Datum för Kräftskivan beslutades till den 24 augusti och därmed hamnar Pokalseglingarna på samma helg.

Årsmötet.
Årsmötet genomförs den 23 november i Sjöräddningens lokaler i Långedrag

Nästa möte
Nästa möte hålls på Märlspiksgatan den 6 dec kl 18:30

Det var allt för denna gång
Vi ses på Årsmötet

Göran Andreasson
Ordförande
SS Fram


Kort från styrelsemötet 3 oktober
2023-10-10

Fastigheter Framnäs.
Dörren till Rotundan kommer att renoveras av Royne, Ingemar och Rune.
Vi har tagit in 6 st offerter på renoveringen av de skadade partierna på Rotundans väggar och skrivit ett kontrakt för att genomföra renoveringen under vintern.
Avloppspumpen gick sönder under helgen 16-17 september och har nu bytts ut till en ny.

Elförbrukning och solceller.
Solcellerna hade inte kunnat läsas av denna månad men hade fram till förra månaden gett 8949 kWh, vilket är mycket bra. Vi har räknat med att de skall ge 9000 kWh på ett år, vilket kommer att överträffas i år.
Vi planerar även i år att stänga av all el under vintern för att spara på kostnaderna för sällskapet.

Ekonomi.
Finanserna är i balans men vi har många renoveringsprojekt för vår anläggning som kommer att kräva både personella och ekonomiska resurser.
Vi har fått in ett upprustningsbidrag för våra jollar på 20.000kr från seglarförbundet

Kappsegling.
Prisutdelning för Skagen Race och GOR sker den 12 oktober på John Scott på Avenyn.
Spirr Ocean Sprintrace genomfördes under helgen 16-17 september.
18 lag med totalt 36 ungdomar deltog i tävlingarna. Arrangemanget var mycket lyckat på alla plan. De tävlande hade fina förhållanden att segla på precis utanför vår anläggning på Framnäs.
Publiken hade första parkett på klipporna eller på Rotundan och kunde följa tävlingarna därifrån.
Precis som vanligt när vi arrangerar ett större event så ställde en mängd medlemmar upp och hjälpte till med arrangemanget. Det är en av våra riktiga styrkor att vi kan samlas och lösa komplexa åtaganden som denna cup. Tusen tack till alla som var med och gjorde arrangemanget möjligt och lyckat.
Planeringen för nästa års seglingar pågår och presenteras på årsmötet.

Juniorsegling.
SS Fram kommer att delta med en besättning i kvalet till Allsvenskan i segling. Kvalet genomförs på Marstrand under helgen 14-15 oktober. Det är sprintsegling som sker vid södra inloppet till Marstrand. Har ni möjlighet så åk dit och heja fram vårt lag med Kajsa, Ludvig och Andreasmfl. Seglingarna sker alldeles invid land och är snabba och enkla att följa.

Klubbmästeriet.
Planeringen för nästa år är i full gång och presenteras till årsmötet.

Årsmötet.
Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 23 november i Sjöräddningens lokaler på Talattagatan i Långedrag.

Nästa möte hålls den 7 november på Märlspiksgatan.


Trevlig höst önskar styrelsen

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Arbestresa 7 oktober
2023-10-05

Arbetsdag Framnäs.

På lördag den 7 oktober är det dags att stänga ner Framnäs för säsongen.
Vi samlas på Rotundan kl 9:30 för att dela ut arbetsuppgifterna.

Välkomna!


Resultat Spirr Ocean Sprint Race
2023-09-18


Spirr Ocean Sprint Race dag 2

Spirr Ocean Sprint Race 2023 dag 1

Prisutdelning Gothenburg Opensea Race 2023
2023-09-07

Prisutdelning Gothenburg Opensea Race 2023
14 september
kl 18.00
Rotundan, SS Fram

Välkomna!


Kort från styrelsemötet 6/9 2023
2023-09-07

Fastigheter Framnäs.
Dörren till Rotundan behöver renoveras eller bytas. Intendenten undersöker om den kan renoveras, alternativt tar vi in offerter på ny dörr. Väggarna på Rotundans runda del uppvisar röta i trät under fönstren, vi tar in offerter på att renovera fasaden. Södra Måsen har fått ny stöttning under syllarna. Södra måsens gavelfasad mot norr behöver bytas panel på. Panel finns på Framnäs. Vi planerar en riktad arbetsresa för den renoveringen under vintern. Damtoaletten är nyrenoverad. Diskmaskinen på Rotundan började läcka isbmRobline Skagen Race men har nu lagats. Maskinen är 21 år och vi måste överväga om den skall bytas ut. Räcket på Cementplan är utbytt.

Elförbrukning och solceller.
Kostnaderna för Elförbrukningen för det gångna året är 65 tkr, förra årets siffra var vid samma tillfälle 140 tkr, dvs mer än en halvering av elkostnaderna. Det mesta av detta kommer från att vi stängde ner hela elsystemet under vintern. Solcellerna har på 11 månader gett 8949 kWh, vilket är mycket bra. Vi har räknat med att de skall ge 9000 kWh på ett år, vilket kommer att överträffas i år.

Ekonomi.
Finanserna är i balans men vi har många renoveringsprojekt för vår anläggning som kommer att kräva både personella och ekonomiska resurser. Vi har fått elbidrag på 27.500 kr. Den nya jolleslipen är betald kostnaden blev 70 tkr (budgeterat 60-80 tkr). Överföringen av en del av sällskapets kassa till ett räntebärande sparkonto har genererat ränteintäkter på 2214 kr. Vi har fått LOK-stöd på 1020 kr. Seglarförbundet har beviljat oss ett återstartsstöd för Sprintcupen den 16-17 sept. på 15 tkr.

Kappsegling.
Robline Skagen Race genomfördes den 31/8-3/9 med 15 deltagande båtar och 47 st besättningsmedlemmar. Trevligt och uppskattat samkväm på Rotundan på torsdagen. Start från Framnäs på fredagen med två grupper, standard och shorthand. Samtliga båtar kom i mål i Skagen och fick placeringar. Start på söndag från Skagen mot Framnäs i akterliga vindar. Målgång för samtliga båtar vid Framnäs, sista båt i mål kl 15:30. Resultaten finns att läsa på hemsidan, notera hur tight det var mellan båtarna när ni läser den korrigerade tiden, det är sekunddrama som gäller.

Juniorsegling.
Planeringen av Spirr Ocean Sprintrace (Feva sprint 16-17sept) fortgår. Alla som kan och vill välkomnas att delta i arrangemanget. Tävlingen är fullbokad och vi har 18 tävlande besättningar dvs 36 ungdomar i åldern 12-15 år. Vi räknar med att det kommer att komma ca 100 gästande personer till Framnäs under tävlingarna, så vi behöver alla medlemmars hjälp.

Klubbmästeriet.
Kräftskivan som var den sista festligheten i år har genomförts. Totalt har årets olika arrangemang inbringat 9435 kr till SS Fram.

Årsmötet.
Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 23 november i Sjöräddningens lokaler på Talattagatan i Långedrag.

Nästa möte hålls den 3oktober på Framnäs.


Trevlig höst önskar styrelsen

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Robline Skagen Race resultat
2023-09-04

Robline Skagen Race
2023-09-02

Resultat Framnäs - SkagenRobline Skagen Race 2023

Resultat Pokalseglingarna
20230822
Gothenburg Open sea Race 2023
2023-07-18


Gothenburg Open sea Race resultat
2023-07-10


Glöm inte att skicka in bilder till fototävlingen. webmaster@ssfram.comBilderna finns här.

Gothenburg Open sea Race

Gothenburg Open sea Race
2023-07-09Starten FramnäsResultat Segling 1
2023-07-08


Gothenburg Open sea Race
2023-07-08

Uppdatering Gothenburg Open sea RaceVid 18 hade startfältet passerad söder om Læsø och stnts då på tävlingsledningens plotter. Ca 15 nm återstod då till målgång. Vinden har ökat igen och ligger nu på väst 7-8 m/s


Gothenburg Open sea Race
2023-07-08

Uppdatering Gothenburg Open sea Race

Kl 13 hade startfältet nått till öst om Læsø. Av de båtar som syns på AIS så leder Vindrus före Kaida och därefter Jigy-Jigy. Tess och La Primera syns inte, så vem som verkligen leder är oklart. Båtarna väntas i mål på Væsterø kring 23:00 i kväll.
Kl 13 hade vinden lagt sig något och låg kring väst 4 m/s.


Kort från styrelsemötet 4/7
2023-07-04

Glad sommar alla medlemmar.

Fastigheter Framnäs
Kodlåsen till juniorstugan och expeditionen är monterade. Koden till juniorstugan skall ändras efter varje seglarskolekurs så att säkerheten inte äventyras. Vi kan ha flera koder till varje dörr, tex en kod för varje seglarskolekurs och en för medlemmarna. Det finns många möjligheter med de nya låsen.
Juniorstugan har, genom några idoga medlemmars försorg, blivit målad.
Två dörrar är bytta i norra och en i södra.
En ev övergång från gas till el i rummen skall utvärderas för att öka säkerheten i våra hus.
Blästring och rostskydd av infästningarna till bryggorna lades till på åtgårdslistan.
Roland kommer att göra en riktad arbetsinsats för att byta räcket på cementplan. Räcket finns här och skall nu monteras.

Ekonomi
Vi har slutrapporterat investeringen i solceller och följebåt till RF och skall snart få in slutbetalningen på dessa bidrag.
Vi har ansökt om elbidrag till SS Fram.
Vi har beviljats startbidrag från Seglarförbundet för att utbilda funktionärer på nya följebåten samt för att anordna prova-på-segling för juniorer isbm Vattenfesten den 5 augusti.

Kappsegling
GOR kommer att genomföras med 6 startande båtar. Samling på torsdag den 6 juli på Framnäs med grillning. Frukost på fredag kl 7 och start kl 9. Båtarna seglar sedan runt Læsø till Vesterø där man har stop over med middag på lördag. Start på söndag och målgång på Framnäs på söndag em.
Utbildning av funktionärer och instruktörer på den nya följebåten har genomförts i tre omgångar.

Juniorsegling
Planeringen av Spirr Ocean Sprintrace (Feva sprint 16-17sept) fortgår och en eventgrupp kommer att tillsättas för evengemanget. Nästa planeringsmöte hålls 8 juli.

Seglarskolan har genomfört en kurs v 26 med 28 st deltagare, under vecka 27 är det 18 elever.
Jolleslipen är igång och används under seglarskolorna. Lite justeringar av flytkraften i näsan samt förankring i botten återstår att lösa.

Under Vattenfesten skall vi erbjuda barn och ungdomar att prova på segling i våra jollar.

Klubbmästeriet
Modevisningen genomfördes den 1/7 med 48 st gäster och gav ett litet tillskott på drygt 1000 kr tillkassan.
Den 15/7 blir det vernissage med 10-13 utställare.
När vädret tillåter så kommer det att anordnas poängpromenader mm.

Nu tar vi sommar och ledigt för att njuta av Framnäs och av segling.
Nästa möte hålls den 1 augusti på Framnäs.


Trevlig sommar önskar styrelsen

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Modevisning
2023-06-22


Gjutning av ny jolleslip
2023-06-10

SS Fram behöver din hjälp den 16 juni!

Vi skall gjuta den nya slipen för juniorerna. Vi kommer att kärra betongen från en betongbil vid Cementplan via bryggorna bort till slipen. För detta så behöver vi många händer som han hjälpa till, primärt med att köra skottkärror med betong. Men det finns många fler uppgifter, både lätta och tunga, så alla som kan tänka sig att hjälpa till på något sätt är välkomna. Totalt behöver vi 15 personer som kan hjälpa till att kärra betong.

Gjutningen startar kl 7:00 och beräknas vara klar till 10:00.

Anledningen till att vi väljer detta sätt att gjuta är att vi sparar 50.000 kr

Om du kan tänka dig att ställa upp och hjälpa oss att spara 50.000 kr sänd ett mail till goran.andreasson@gasc.se och meddela att du kommer.


Med vänlig hälsning

Göran Andreasson

SS Fram
Ordförande
Telefon: +46(0)735 28 80 28
E-post: goran.andreasson@gasc.se


Pubafton 10 juni
2023-06-06


Presentation Vårmötet
2023-05-27

Presentationen för vårmötet
Vårmöte 25 maj
2023-05-24

Vårmöte 25 maj kl 18.30 på Rotundan.


Kort från styrelsemötet 2/5
2023-05-03

Hej alla Fram:are.

Fastigheter Framnäs.
Arbetsdagen genomfördes med en stor uppslutning av medlemmar och en uppslupen stämning. Fattas bara annat när vi åter får öppna vår anläggning.
De flesta arbetena blev planenligt genomförda så att anläggningen kunde öppnas och fylla sin funktion. Men arbetet med att underhålla och utveckla vår anläggning tar inte slut där, listan med underhållsarbeten är lång.
Vi har gjort en ny gång från Gamla Frammares stuga ner mot Cementplan så att det skall vara enklare att gå ner den vägen. Jag måste be er alla att inte köra ner med bilar på gången, dels kommer ni att förstöra gången och det är en lekplats för barnen i slutet av gången. Vi kan inte stänga av vägen med betongklumpar eller dylikt eftersom det är en räddningsväg om något skulle hända kring Cementplan.
Vi har köpt 4 st nya ytterdörrar som skall bytas ut, Intendenten kommer att kalla till en riktad arbetsresa för att genomföra bytet.
Vår vindmätare på Rotundan har gått sönder så vi har beslutat att köpa en ny.
Vi skall sätta upp nya skyltar med hamnavgiften som gäller under säsongen 2023, för er info som medlemmar så är det:
Dagsavgift 4 tim: 60 kr
Dygnsavgift: 250 kr
20-kort: 1700 kr

Vi har genomfört brandsyn med Öckerö kommun på Framnäs. Vi fick med beröm godkänt och inspektören tyckte vid hade mycket god ordning på vår anläggning.
Det enda som framkom var att vi inom kort bör börja byta ut våra brandsläckare. Vi bestämde att göra bytet succesivt med några stycken varje år. Detta gör att kostnaden hålls nere och belastar flera år istället.
De gamla släckarna föreslogs att användas för en brandutbildning/övning. Vi kontaktar RF-SISU och hör med dem om de kan hjälpa oss att ordna en brandutbildning.


Ekonomi
Vi har betalt den nya följebåten, med de bidrag som vi fått in från RF.
Fakturorna till sponsorerna är utsända.
Det är ett 20-tal medlemmar som ännu inte betalt medlemsavgiften, de kommer att få en sista påminnelse i dagarna. Betalas inte medlemsavgiften så stryks de ur medlemsregistret.
Har man inte betalt sin medlemsavgift så kan man inte delta på vårmötet och inte heller på Gamla Frammares möten.

Vi har sökt ett uppstartsbidrag om 3000 kr för segling för +65 år.


Kappsegling.
Inbjudan till GORhar gått ut på Sail Arena, på vår hemsida och via mail till alla dem som tidigare seglat racet.
Den nya följebåten är levererad till Framnäs. Återstår att måla botten på den innan sjösättning. Följebåten är avsedd att användas i vår tävlingsverksamhet och i vår juniorverksamhet.


Juniorsegling.
Planeringen av Spirr Ocean Sprintrace (Feva sprint 16-17sept) fortgår och en eventgrupp kommer att tillsättas för evengemanget.
Seglarskolan har i dagsläget 48 anmälda, man siktar på att hamna på ca 65 st elever under säsongen.
Jolleslipens upprustning är igång. Vi har ritat en betongslip som går fram till vattenbrynet och därefter finns en kortare ”näsa” som flyter i vattnet. Detta innebär att vi inte skall behöva lyfta upp en tung träslip något mer. Näsan som flyter i vattnet kommer att göras mindre och lättare för att underlätta hanteringen på vår och höst.


Organisationen/Vårmöte.
Vårmötet hålls på Framnäs den 25 maj.


Klubbmästeriet
Årets aktiviteter är spikade och alla datum kommer i Kostern.


Visionsdag.
Visionsdag 2 har genomförts den 2 maj. Fokus på mötet var att organisera och prioritera alla de uppgifter som finns. Resultatet redovisas för medlemmarna på Vårmötet.
Vi planerar att fortsätta med visionsarbetet för Framnäs, nästa visionsmöte kommer att fokusera på de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra visionen.


Nästa möte hålls tisdagen den 6 juni på Framnäs.

Det var allt för denna gång.
Vi ses den 25 maj på Vårmötet på Framnäs!

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Melodikryss med Frukost!
2023-05-03


Nya följebåten
2023-04-28

Nya följebåten är härAnmälan Göteborg Open sea Race 2023 Öppen!
2023-04-06


Kort från styrelsemötet 4 april
2023-04-06

Hej alla Fram:are.

Fastigheter Framnäs
Innan vi öppnar för säsongen behöver elcentralen på Rotundan ses över och ett antal skenor bytas eftersom de sedan tidigare är brända.
Arbetsresan är den 15 april och intendenten förbereder arbetena som skall genomföras då. Skulle väder och vind ställa till det så att alla arbeten inte kan utföras så kommer dessa att utföras vid riktade arbetsresor under våren.

Ekonomi
Vi har sökt och fått ett uppstartsbidrag från Seglarförbundet på 23.000 kr.
Alla årets hyresavtal är betalda.
Merparten av medlemsavgifterna är betalda.
Det fattas dock betalning från 65 medlemmar, dessa får nu en personlig påminnelse från kassören.
Vi söker ett uppstartsbidrag för segling för +65 år.

Kappsegling
Inbjudan till GOR ligger klar och går nu ut på vår hemsida.

Juniorsegling
Planeringen av Spirr Ocean Sprintrace (Feva sprint 16-17sept) är i full gång och inbjudan ligger ute på Sailarena. En busslast med tävlande från ostkusten har bokat in sig på vandrarhemmet på Björkö.
Segalrskolan har i dagsläget 40 anmälda, man siktar på att hamna på ca 65 st elever under säsongen.
Juniorerna har haft en ledarträff och bemannat upp seglarskolan inför säsongen.
Juniorkommittén undersöker även möjligheten att starta upp en seglarskola för vuxna i C55:an.

Organisationen/Vårmöte
Vårmötet hålls på Framnäs den 25 maj.

Klubbmästeriet
Årets aktiviteter är spikade och alla datum kommer i Kostern

Visionsdag
Visionsdag 2 genomförs den 2 maj och resultatet redovisas för medlemmarna på Vårmötet.

Museum båtarna
Vi hade besök av Bengt Arne Rönneström ang museum båtarna Bohusläns Museum har fått av oss. Dessa står nu i en byggnad i Färgelanda och har gjort så i 10 år. Bohusläns Museum har inga planer på att skapa en utställning med båtarna. Risken är nu stor att båtarna kommer att bli skadade/förstörda där de står. Vi diskuterade olika tänkbara möjligheter för att skapa en utställning, men fann ingen direkt lösning. Vi kommer att ta upp frågan vid Vårmötet för att få in fler förslag och idéer kring hur man skulle kunna skapa en utställning med fritidsbåtar som utgör ett svenskt kulturarv.


Nästa möte hålls tisdagen den 2 maj på Framnäs.

Det var allt för denna gång
Vi ses den 15 april på arbetsresan, då öppnar Framnäs!

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Glad Påsk!
2023-04-06


Kort från styrelsemötet 7 mars
2023-03-30

Hej alla Fram:are.

Er ordförande har glömt att trycka på knappen, därför så kommer detta sammandrag lite försenat.


Fastigheter Framnäs
En belyst gång från Gamla Frammares stuga ner till cementplan skall anläggas för att underlätta toalettbesök nattetid.
Arbetet med den nya jolleslipen påbörjas på arbetsresan den 15 april.
Två nya elektroniska kodlås skall monteras på seglingsexpeditionen resp jollestugan vid arbetsresan.
SS Fram har genom Intendenten fått ett antal nya elhandverktyg.

Ekonomi

Hyresavgifterna har kommit in. 2/3 av Medlemsavgifterna har kommit in, men fortfarande så är 1/3 obetalda. Sisat dagen för medlemsavgiften var den 28 februari. Har ni inte betalt medlemsavgiften ännu så gör det omgående på Postgiro 43132-0.
Påminnelse om obetald medlemsavgift kommer att gå ut i början på april.
Vi har beslutat att binda en del av sällskapets kapital hos banken för att få bättre ränta, bindningstiden är 3 månader.
Vi har ansökt om återstartsbidrag hos Seglareförbundet om 23.000 kr.

Kappsegling
Information om kappseglingarna kommer att läggas ut i vårnumret av Kostern.
Den 16-17 sept. kommer SS Fram att stå värd för en sprintcup för Feva. Det blir ett stort arrangemang i samarbete med Feva-förbundet och Hjuvik.
Vi har köpt in en ny stabil följebåt med lindragare och 50 hk Mercury från Kode marin. Båten är av modellen Öien 530. Båten hämtas från Kode isbm att seglingssäsongen startar.
Den gamla Frambåten behålls som back-up.

Juniorsegling
18 anmälningar till seglarskolan har inkommit.
Många ungdomar har hört av sig och vill jobba som ledare.

Organisationen/Årsmötet
Vårmötet hålls i vanlig ordning på Rotundan den 25 maj.

Klubbmästeriet
Information om alla säsongens festligheter kommer i Kvårnumret av Kostern.
Vi diskuterade möjligheten att starta en event-kommitté som kan ansvara för att genomföra större event isbm tex kappseglingar mm.

Visionsdag
Visonsdag 2 är planerad till den 25 maj, då vi kommer att gå igenom och prioritera genomförandet av uppgifterna. Visionerna kommer att presenteras under vårmötet.Nästa möte hålls tisdagen den 4 april påMärlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Snart är det dags att öppna Framnäs!

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet 7/2
2023-02-09

Hej alla Fram:are.

Fastigheter Framnäs
Några elfel med belysningen har lagats, så nu fungerar belysningen igen.
Elförbrukningen är fortfarande föredömligt låg, betydligt lägre än motsvarande tid förra året, vilket betyder att vi sparar energikostnader.

Ekonomi
Vi har fått in merparten av bidragspengarna från Riksidrottsförbundet för våra solceller och vår nya Rib.
Medlemsavgifter har börjat komma in, kom ihåg att sista dagen för att betala medlemsavgiften är 1 mars.
Hyresavierna har gått ut till alla som hyr rum på Framnäs.
Vårt arbete med att söka bidrag och medel från olika instanser fortgår oavbrutet. Bidrag från RF får man max vart tredje år, så nu söker vi genom andra kanaler.

Kappsegling
GOR har flyttats fram till den 6-9 juli och fått ett nytt format. Seglingen går nu runt Læsø med uppehåll på Vesterø. Ett nytt format som vi hoppas skall tilltala fler seglare.
Seglingen presenteras i anslutning till Båtmässan och inbjudan kommer att gå ut på mail samt på vår hemsida och Sail-arena.

Juniorsegling
C55:an kommer att seglas av Kajsa och Ludvig under en sprinttävling på Hjuvik i sommar. Vi har fått möjlighet att arrangera en av fyra tävlingar i en nationell sprintcup för RS Feva/Tera.
Det är samma sprintcup som tidigare var planerad att köras i Långedrag, men pgaav en kollision med andra tävlingar där så har frågan gått till SS Fram istället. Vi får alltså möjlighet att arrangera ett stort arrangemang för juniorer, något som vi länge villat uppnå. Sprinttävlingen är planerad till 16-17 september.
Vi har beslutat att ta in offert på ett komplement till Fram-båten, en följebåt som är stadigare och mer sjövärdig än den gamla.

Organisationen/Årsmötet
Vid styrelsemötet deltog Göran Carlsson för Gamla Frammare och vi diskuterade gemensamt olika förslag på lösningar. Vi tar nu fram ett gemensamt förslag som vi undersöker tekniskt och ekonomiskt.

Klubbmästeriet
Planeringen och bokningen för årets festligheter pågår för fullt. Underhållningen till Pubaftonen är bokad o klar.
Vi diskuterade möjligheten att starta en event-kommitté som kan ansvara för att genomföra större event isbm tex kappseglingar mm.

Visionsdag
Styrelsen har genomfört en visionsdags där vi helt fokuserade på att se till vilket fokus vi skall ha för SS Frams utveckling på kort och lång sikt. Resultatet utgör riktlinjer för styrelsens arbete och hjälper oss att prioritera vårt fokus och våra insatser på rätt saker.
Ytterligare en Visionsdag är planerad att genomföras när vi åter har öppnat Framnäs. Då kommer vi att sätta upp prioriteringsordningen och väger behoven mot de resurser som vi har.

Nästa möte hålls tisdagen den 7 mars påMärlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Snart är det dags att öppna Framnäs!

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Båtmässan 4-12 februari
2023-02-01


Gott Nytt År!
2023-12-19


God Jul!
2022-12-23


Kort från styrelsemötet 6/12
2022-12-13

God jul alla Fram:are!

Fastigheter Framnäs
Lampor ner till Smutta är lagade. Flera ytterdörrar skall bytas på Framnäs till våren.
Vi har stängt ner så mycket som möjligt på Framnäs vilket syntes på elförbrukningen. Under november använde vi bara 1900 kwh.

Ekonomi
Behörigheter för våra konton och Swish har justerats för den nytillträdda styrelsen.
Nytt system för att automatisera utskick av inbetalningskort för medlemsavgifter mm diskuterades. Ett problem med ett nytt system är att alla system bygger på att medlemmarna använder mail, vi har fortfarande ett 30-tal medlemmar som inte har anmält någon mailadress.
Hyrorna för rummen 2023 skall enligt tidigare beslut räknas upp med index KPI Boende är det index som används.

Kappsegling
Det ser inte ut att bli några SM-seglingar på Framnäs under 2023, alla de förbund som vi frågat har redan bokat sina mästerskap på annat håll.
Vi satsar därför hårdare på att få GOR till att bli en stor segling.

Juniorsegling
Ledarträffen för juniorerna har inte genomförts ännu, planeras till januari.
Fevorna behöver lagas, Vi kommer att göra försök med att plast-svetsa de skador som finns. Faller försöket bra ut så lagar vi samtliga Fevor och Tera.
RS Feva/Tera-förbundet planerar en sprintcup och vi har fått förfrågan om att låna ut våra båtar till cupen som går i Långedrag under en helg.
C55:an är inte såld, Styrelsen beslutade därför att ge den en chans till under 2023. Ansvarig för att den bottenmålas är utsedd och plats bereds vid K6:orna. Om den inte används under 2023 så säljs den till förmån för att skaffa andra lämpliga båtar till juniorerna.
Vi undersöker om det finns ekonomiska möjligheter att skaffa y-bom och flytande pressenning till den nya följebåten. Med den lösningen så undgår vi beväxning på båtens botten.
Organisationen/Årsmötet
Olika lösningar för att underlätta toalettbesöken för/från Gamla Frammares stuga diskuterades. Till nästa möte kommer vi att ha framme kalkyler på olika förslag.

Övriga frågor
Den 28 januari 2023 kommer styrelsen att träffas för att diskutera SS Frams visioner.


Nästa möte hålls tisdagen den 10 jan på Märlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Ha en trevlig jul.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet 11/1
2022-11-04

Hej alla Fram:are

Mötet den 1 nov fokuserade på att förbereda årsmötet den 24 nov på Talattagatan.

Fastigheter Framnäs
Nytt elavtal för att köpa och sälja energi har tecknats med Tälje Energi. Detta var nödvändigt för att vi skall kunna sälja överskott från vår solenergianläggning. Vi har stängt ner så mycket som möjligt på Framnäs vilket syntes på elförbrukningen. Under oktober använde vi bara 1800 kwh. Förra året vid samma tid användes ca 7000 kwh.

Ekonomi
Budgetförslag till årsmötet gicks igenom och justerades, förslaget kommer till medlemmarna i utskicket till årsmötet.

Kappsegling
2 seglingar sanktioneras för 2023, det blir GOR och Robline Skagen Race

Juniorsegling
Ledarna kommer att ha en träff i november för att summera upp året och planera 2023.

Organisationen/Årsmötet
Den 24 november geomförs årsmötet i Hörsalen hos SSRS på Talattagatan.
Kallelse till årsmötet ligger ute på hemsidan sedan 1 nov.
Valberedningen förslag gicks igenom och kommer till medlemmarna i kallelsen till årsmötet.
Verksamhetsberättelsen justerades och fastslogs.

Övriga frågor
Den 28 januari 2023 kommer styrelsen att träffas för att diskutera SS Frams visioner.
Hyresnivåerna för Rotundan justeras för 2023 enligt följande:
8000 kr för icke medlem
7500 kr för medlem
4000 kr för sönd-torsd.


Nästa möte hålls tisdagen den 6 decMärlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kallelse till årsmötet
2022-10-30

SS Fram kallar härmed alla medlemmar till årsmöte.

Torsdagen den 24 november kl. 19.00

Talattagatan 24 Långedrag

Svarta Gaveln SSRS

Fika serveras innan årsmötet från kl 18.30

Välkomna!


Kort från styrelsemötet
2020-10-10

Hej alla Fram:are

Fastigheter Framnäs
Solcellerna är på plats, men vi väntar på en ny mätare som ger oss möjlighet att sälja överskottsel från vår anläggning. För att sälja elen så måste vi också teckna ett elhandelsavtal med ett elbolag.
I vinter kommer anläggningen att stängas ner så mycket som är möjligt för att spara på elförbrukningen. Alla vattensystem kommer att tömmas. Vi kommer att placera en frostvakt i diskmaskinen på Rotundan och en på Seglingsexpiditionen. Detta plus larmet kommer att vara den enda el som är på, på Framnäs under vintern.

Ekonomi
Räkenskapsåret är till ända och bokslutet sänds inom kort till revisorerna.
Sällskapets ekonomi ser stabil ut, även om energipriserna har givit oss extra stora utgifter.

Kappsegling
Årets seglingar har fungerat fint med undantag för GOR som fick ställas in pga för få deltagare. Kappseglingskommittén har haft möte och har följande förslag på seglingar 2023: K6-cup 10-11/6
SM (tex 606 eller Smaragd) 28/6-2/7 alt 9-13/8
Pokalseglingar/Ägirskölden K6-cup 19-20/8
GOR (ev SM distanskappsegling) 25-27/8 alt 2-4/6
K6-cup 2/9
Robline 1-3/9

Juniorsegling
C55:an är inte såld ännu men vi har flera potentiella intressenter.
Den nya RIB båten har fått en trailer och kommer att förvaras inomhus på ett lager under vintern.

Organisationen/Årsmötet
Vi får även i år, låna Hörsalen hos SSRS för att genomföra årsmötet.
Valberedningen förslag kommer i kallelsen till årsmötet.

125 års – jubileum
Jubileet genomfördes under festliga former på Rotundan den 11 september. Under kvällen delades det ut förtjänsttecken till en rad eldsjälar inom sällskapet. Sällskapet fick också officiellt motta Evert Taubs Sjösalapris.

Nästa möte hålls tisdagen den 1 novemberMärlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Göran Andreasson
Ordförande SSFram


Arbetsresa lördag 8/10
2022-10-05

8 oktober är det dags för höstens arbetsresa då vi gör klart anläggningen inför vintern.

Lite hålltider:

09.00 Samling ute på Framnäs.
11.00 Fika.
13.00 Lunch.

Välkomna!


Robline Skagen Race Prisutdelning
2022-09-29


Kort från styrelsemötet 220906
2022-09-06

Hej alla Fram:are

Länsstyrelsen har meddelat att det är Öckerö Kommun som nu har ansvaret att skylten med ”Ankring Förbjuden” skall upp på Kalvsund.

Fastigheter Framnäs.
Solcellerna är på plats kopplas inunder v36-37.
I vinter kommer anläggningen att stängas ner så mycket som är möjligt för att spara på elförbrukningen.
Vi behöver någon som ansvarar för våra pantburkar som vi skänker till Sjöräddningen, frågan tas med till Årsmötet.
Vi har städat mycket i sommar och gått 6 st. vänder bort till tippen.
Juniorstugan saknar invändiga smygar runt fönstren.
3 st. nya ytterdörrar behövs köpas in 2 st. till Södra Måsen och 1 till Norra Måsen.
Mötet beslutade att Seglingsexpeditionen och Juniorstugan förses med kodlås. Detta kommer att eliminera bekymret med nycklar till lokalerna.
Våra räddningsstegar behövs gå igenom då några har trasiga pinnar, intendenten kollar upp om det finns att köpa endast pinnar.

Ekonomi.
Kassören meddelade att det nu bara är en månad kvar till bokslutet.
Mötet beslutade att skänka styrelsearvodet till fonden.
3 fakturor har gått till inkasso pga att de sänts till fel adress. Tänk på att uppge rätt adress när Ni gör inköp.
Faktureringsdelen i IdrottOnlinekommer att försvinna.
Styrelsen skall kolla upp andra alternativ för att administrera och automatisera medlemsregister, båtregister mm.
Sällskapets ekonomi ser stabil ut.

Kappsegling.
Robline Skagen Race hade 23 båtar som startade. Tävlingen med kringarrangemang var mycket populär bland seglarna och konceptet kommer att användas nästa år också.
Under upptakten till Skagenracet diskuterades upplägget för GOR med seglarna. Den springande punkten är regelverket som får många seglare att avstå från GOR. Under vintern kommer kappseglingskommitteen därför att gå igenom alternativa upplägg för GOR där vi finner en annan kategorisering av tävlingen för att öka deltagarantalet.

Juniorsegling.
Vi beslutade att avyttra C55:an. Styrelsen undersöker intresset bland ev spekulanter.
Den nya RIB båten saknar trailer och förvaring. Styrelsen undersöker olika förvaringsalternativ för vintern.

Organisationen/Årsmötet.
Vi får även i år, låna Hörsalen hos SSRS för att genomföra årsmötet.
Valberedningen kommer att presentera sitt förslag till styrelsen vid nästa möte.

125 års – jubileum.
Totalt var det 104 personer anmälda till Jubileumsmiddagen.
Förtjänsttecken i form av silvernål kommer att utdelas till 19 personer.
Förtjänsttecken i form av guldnål kommer att delas ut till 6 personer.
3 personer utses till hedersmedlemmar.

Nästa möte hålls tisdagen den 4 oktober på Framnäs.

Det var allt för denna gång.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Robline Skagen Race 2022 slutresultat

Skagen Race 2022
2022-09-03

Preliminärt resultat Framnäs-Skagen

Robline Skagen Race 2022 Paddelboard
2022-09-06

Resultat PaddelboardResultat Kräftköret
2022-08-27


Kort från styrelsemötet 2 augusti
2022-08-03

Hej alla medlemmar och besökare !

I tisdags hade vi styrelsemöte och här kommer en kort sammanfattning av vad vi pratade om.

Underhåll.
Mycket småunderhåll och städning i olika utrymmen har gjorts under sommaren. Konstaterat är att vi behöver byta några ytterdörrar på olika ställen, men de gör vi under vintersäsong. Är det någon som känner sig vara bra på detta så kontakta gärna vår Intendent Roland!

Ekonomi.

Det är ett fortsatt bra flöde i ekonomin.

Kappseglingar.

Det har varit stiltje med Kappseglingarna under Juli .
Vi hoppas på att vi får många deltagare till de kommande seglingarna.

- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Juniorseglingar.
Seglarskolan är i gång igen och de är härligt med aktiviteten nere vid rampen.

Det finns platser kvar till nästa vecka (V32) så sprid de gärna bland nära o kära!

För de elever som gått seglarskola så går de bra att låna våra Jollar. Regler för lån sitter på Rotundan. Tänk på att ni måste ha egen följebåt.

En ny Ribb är köpt under sommaren som ersätter den gamla svart Ribben . Framekan har fått en Ny motor.

Den gamla Kärran till Svarta ribben skall säljs då den är för liten till den nya ribben som är 5700 .

Klubbmästarna.

Vi har haft många olika aktiviteter under sommaren. Vernissage, melodikrysset med frukost , Fotbolls VM med grill eller mackor med mera. Uppskattat ock roligt av alla!

September så har vi vår Jubileumsmiddag. Ni som svarat JA på intresseanmälan har er plats, för övriga finns några platser kvar, sista dagen för att anmäla sig är 7 augusti.

Middagen kommer att bli på Rotundan.


För allas trevnad på holmen så tänk på och gör det där lilla extra för att ta hand om vår gemensamma egendom, ser det ut som att något behöver fixas till så är det nog så och det är otroligt uppskattat att småsaker blir fixade. Allt från att plocka upp något skräp, slänga en soppåse eller till att måla eller kanske tvätta ett fönster.

Vill ni suga tag i något större så hör bara av er till Roland.

Nästa styrelsemöte hålls den 6 september på Rotundan.

Fortsätt och njut av sommaren och vår fina klubbholme!


Ellinor Hastler

Vice Ordförande


Inbjudan SS Fram 125 år!
2022-07-23


Vernissage i bilder 2022
2022-07-22


Kort från styrelsemötet 5/7
2022-07-09

Hej alla Fram:are!

Nu är seglingarna och festligheterna igång på vår klubb igen.


Underhåll.
Juniorstugan har fått ett räcke så att inga olyckor skall ske där medan seglarskolan pågår. Ny LED-belysning som spar energi och underhållskostnader är på plats i juniorstugan. Kom ihåg att vi inte använder någon alkohol eller tobak i juniorstugan under de veckor som seglarskolan pågår. Våra elever skall aldrig behöva mötas av fimpar, snus eller vinfläckar när de är i sin nya lokal. Vindskivan på Södra Måsen kommer att åtgärdas under v28.

Ekonomi.
Flödet i ekonomin är igång igen. Kappseglingar, festligheter och arrangemang tillsammans med hamnavgifter, hyror och medlemsavgifter har satt snurr på hjulen efter pandemin. Det är fortfarande flera medlemmar som inte betalt in sin medlemsavgift. Dessa anses nu ha lämnat sällskapet och får söka nytt medlemskap om de vill var med. Kom ihåg att medlemskap behövs för att köpa 20-kort i hamnen (1500 kr) och för att kunna delta på Jubileumsmiddagen den 10 september.

Har ni inte betalt så kan ni betala in på sällskapets postgiro PG 43132-0, skriv in era namn och båtar i meddelandefältet.
Seniorer 300 kr
Familjekort 600 kr (med barn upp till 25 år)
Juniorer 100 kr (upp till 25 år)
Certifikat 100 kr (för att registrera båt)
Båtavgift 100 kr (årligen)

Kappseglingar.
Jubileumsseglingar, Andunge VM (Västkustmästerskap) och IF-SM har genomförts under juni och juli. Ett stort antal medlemmar har ställt upp som funktionärer och hjälpt till att skapa en magiskstämning för de tävlande båtarna. Gensvaret och lovorden haglar över oss för de fina arrangemangen och den goda stämningen på Framnäs. Ett stort tack till alla er som hjälpt till på alla sätt och vis. För er som missade tävlingarna så kommer det nya möjligheter i höst. Den 27 augusti seglar vi Kräftköret med K6:or och den 1-4 september går Robline Skagen Race. GOR blev vi tyvärr tvungna att ställa in pga för få anmälda båtar.

Årets kappseglingar:
- Jubileumsregattan och Andunge VM,18-19 juni
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli
- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Juniorseglingar.
Första veckan på seglarskolan genomfördes med 21 elever, andra veckan pågår med 18 elever. Efter semestrarna finns det fortfarande några platser kvar. Känner ni någon som vill delta så be dem gå in på hemsidan och anmäla sig.

Klubbmästarna.
Festligheterna under Jubileumshelgen drog in ett bra tillskott till kassan, men framför allt så var arrangemangen välbesökta av både medlemmar och kringboende. Utöver de planerade Pubarna på Rotundan så pågår planeringen för Jubileumsmiddagen den 10 september. Vi väntar oss ett stort intresse för jubileumsmiddagen och tittar därför efter alternativa lokaler till Rotundan, som vi väntar oss blir för liten.

Framnäs 125-årsjubileum.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på lokal. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 2 augusti på Rotundan.


Det var allt för denna gång.
Ha en trevlig sommar!

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Bilder SM IF 2022

SM IF 2022 Race 8 Slutresultat
2022-07-02


SM IF 2022 Race 7
2022-07-02


SM IF 2022 Race 6
2022-07-02


SM IF 2022 Race 5
2022-07-02


SM IF 2022 Race 4
2022-07-02


SM IF 2022 Race 3
2022-07-01


SM IF 2022 Race 2
2022-07-01


SM IF 2022 Race 1
datum


SM IF 2022 TuneUp
2022-07-01


Jubileumsmiddag 2022
2022-06-26Sista anmälningsdag 30/6


Midsommar 2022
2022-06-26

Slutresultat VästkustMästerskap Andunge 2022

Resultat Kosterpokalen

Resultat VästkustMästerskap för Andunge Dag 1
2022-06-18

Resultat Ägiskölden 2022
2022-06-18


Gothenburg Opensea Race 2022 Inställt!
2022-06-15

Gothenburg Opensea Race 2022 är i år inställt på grund av för få anmälda båtar.


Kort från styrelsemötet 2022-06-07
2022-06-08

Hej alla Fram:are!

Framnäs är öppet och seglingssäsongen är åter igång.


Underhåll.
Juniorstugan är nu färdigställdinomhus lagom till seglarskolan startar. Det har blivit fantastiskt fint i de nya lokalerna och vi hoppas att juniorerna kommer att uppskatta den uppgraderade stugan. Ett stort tack till alla som hjälpt till och ett särskilt tack till vår projektledare Göran Hastler.
Entrén till Rotundan har fått sig en behövlig upprustning och är snart färdigställd.
Jolleslipen skall byggas om och rustas upp när seglarskolorna är slut. Förslaget är att gjuta en rejäl klack med betong fram till vattenbrynet och i ändan förse den med en mindre flytande slip. Detta ger en beständig lösning och skapar mindre arbete med att sköta om slipen under de kommande åren.

Ekonomi.
Vi kan glatt meddela att vår bidragsansökan för Solcellsanläggningen och nya Följebåtar har beviljats av Riksidrottsförbundet-SISU. Detta betyder att vi får in ungefär 50% i bidrag för de investeringar vi gör i dessa projekt. Det rör sig om 141.000 kr i bidrag för investeringar på ca 300.000kr.
Utöver dessa bidrag har vi även fått ett bidrag från Sv. Seglarförbundet om 46.000 kr för dvs aktiviteter och utbildningar.
Vidare så har Segelsällskapet Fram tilldelats Stiftelsen Evert Taubes minnesfonds Sjösalapris om 30.000 kr.
Dessa bidrag och priser är ett välkommet tillskott i kassan efter dessa två år med begränsningar i verksamheten pga. pandemin.

Det är fortfarande fler än 100 medlemmar som inte har betalt in medlemsavgiften.
Vi kommer nu att plocka bort de medlemmar som inte betalt och därmed rensa upp i medlemsregistret. Tyvärr så betyder det här att vi får ett stort tapp i medlemsantal, men det måste göras.
Kom ihåg att medlemskap behövs för att köpa 20-kort i hamnen (1500 kr) och för att kunna delta på Jubileumsmiddagen den 10 september.

Har ni inte betalt så kan ni betala in på sällskapets postgiro PG 43132-0, skriv in era namn och båtar i meddelandefältet.
Seniorer 300 kr
Familjekort 600 kr (med barn upp till 25 år)
Juniorer 100 kr (upp till 25 år)
Certifikat 100 kr (för att registrera båt)
Båtavgift 100 kr (årligen)

Kappseglingar.
Vi har fått låna 4 st följebåtar (2 med lindragare) att använda på årets seglingar. Dessutom har vi beslutat att köpa in en större rib för segelskolans verksamhet och kappseglingsverksamheten. Andreas Landahl och Ola Thornström har fått styrelsens mandat att inhandla en rib.
När den ribben är inhandlad säljs den lilla ribben, och vi börjar sökandet efter ytterligare en båt, som skall vara en stadig arbetsbåt.

Årets kappseglingar:
- Jubileumsregattan,18-19 juni.
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli.
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli.
- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Juniorseglingar.
Ett 50-tal anmälningarna till seglarskolorna har kommit in.
Det är fulltecknat fram till semestern, men det finns fortfarande platser kvar efter semestern.

Klubbmästarna.
Jubileumshelgen genomförs den 17-18-19 juni med flera arrangemang på Framnäs och på Rotundan. Jag hoppas innerligt att hamnen blir ”full knökad” under jubileumshelgen.
Tag med er vänner och bekanta och kom ut till Framnäs och fira vår kära 125-åring.

Utöver de planerade Pubarna på Rotundan så pågår planeringen för Jubileumsmiddagen den 10 september. Vi väntar oss ett stort intresse för jubileumsmiddagen och tittar därför efter alternativa lokaler till Rotundan, som vi väntar oss blir för liten.

Solceller.
Vi har fått bidrag från RF-SISU och börjar nu projektering och installation av solcellsanläggningen.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på lokal. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 5 juli på Rotundan.


Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och låt oss ses på Jubileumshelgen.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Protokoll vårmötet 19 maj 2022
2022-06-08


SS Fram tilldelas Sjösalapriset!
2022-05-24

Sjösalapriset 2022 till Segelsällskapet Fram

Båtklubben Segelsällskapet Fram i Göteborg får i år Sjösalapriset av Stiftelsen Evert Taubes minnesfond. Prissumman är 30 000 kronor.

Motiveringen lyder:
Kosterbåtsdelirium är ett ord skapat av Evert Taube. Det betyder kärlek till gamla bohusländska träbåtar. Båtar som, enligt Taube, uppifrån ser ut som ett O – stora bokstaven.
I 125 år har Segelsällskapet Fram vårdat sina kostrar. Seglat. festat, sjungit och samlats på Framnäs, helt i Taubes anda. Framnäs ligger i Göteborgs skärgård bara sex sjömil från Evert Taubes barndomsö Vinga.


Västkust Mästerskap Andunge 2022 på Framnäs! Anmälan öppen.

Arbetsresa 30/4
2022-04-23På grund av att för få kom ut till arbetsresan 23/4 så blir det ytterligare en resa 30/4.


Saker som återstår är:

- Bojar till k6:orna
- Fasta linor ska ersätta bojarna i smutta.
- Några flaggstänger behöver lite översyn

Anmäl er till Roland ni som kan komma.

Ses på lördag!


Robline Skagen Race 2022
2022-04-20Anmälan öppnar snart...


Glad Påsk!
2022-04-14


Arbetsresan 9/4
2022-04-10Tack alla som kom ut och hjälpte till att få lite ordning på klubbholmen. Mycket blev gjort men inte allt.

Det kommer att bli ytterligare en gemensam resa 23 april för att slutföra det som inte kunde göras denna gången.

- Bojar till k6:orna - Fasta linor ska ersätta bojarna i smutta.
- Några flaggstänger behöver lite översyn

Det finns för tillfället inget vatten på bryggorna pga frysskador. Det ska vara löst innan 23 april.

Lite bilder från dagen finns här


Kort från styrelsemötet 5/4
2022-04-07

Hej alla Fram:are.

Nu på lördag den 9 april öppnar vi Framnäs för säsongen.Ni hinner precis läsa denna resumé från styrelsemötet den 5 april innan ni drar på blåstället och åker ut på arbetsdagen.

Underhåll.
Arbetsresan och öppningen av Framnäs sker den 9 april (vi tar färjan 9:10). Det blir fika på morgonen och ärtsoppa lite senare. Lyckligtvis behöver vi inte anpassa oss till några speciella restriktioner denna gång, men som vanligt gäller sunt förnuft.
Intendenten kommer att fördela arbetsuppgifterna på morgonen. Vi är särskilt intresserade av om någon vill åta sig att ansvara för bojarna i hamnen, meddela Intendenten.

Ekonomi.
Det är fortfarande hälften av våra medlemmar som inte har betalt in medlemsavgiften.
Betala så snart som möjligt, så slipper kassören sända ut påminnelse.
Utan betald medlemsavgift kan du inte delta i festligheterna, köpa 20-kort i hamnen, hyra rum mm.
Vi har inte sänt ut något inbetalningskort i år, vilket kan vara en av anledningarna till att flera har missat att betala.
Ni kan betala in på sällskapets postgiro PG 43132-0, skriv in era namn och båtar i meddelandefältet.
Seniorer 300 kr
Familjekort 600 kr (med barn upp till 25 år)
Juniorer 100 kr (upp till 25 år)
Certifikat 100 kr (för att registrera båt)
Båtavgift 100 kr (årligen)

Har man inte betalt medlemsavgifter den 31 maj, så utesluts man ur sällskapet.

Kappseglingar.
SKBF vill gärna genomföra Kräftköret den 27 aug och styrelsen beslutade därför att sätta in den seglingen i programmet igen. Om tillräckligt många Kostrar vill segla så ställer vi gärna upp och arrangerar seglingen.

Årets kappseglingar:
-Jubileumsregattan,18-19 juni.
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli.
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli.
- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning.
Utbildningarna kommer att genomföras på Rotundan.
Funktionärsutbildningarna startar i april med lärgrupper, Andreas kommer att leda utbildningarna.Alla utbildningar börjar med ”Seglingens Grunder” som är en grundutbildning som alla som vill bli funktionärer måste genomgå.
De grupper som nu är beslutade är:
-Kappseglingskommiten
-Junioreledarna
-Styrelsen

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran Andreasson, Dennis Olsson, Andreas Landahl eller Frida Johansson så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Ett 40-tal anmälningarna till seglarskolorna har kommit in.
Vi upprättar en bidragsansökan till RF för en ny följebåt.Det finns möjlighet att få bidrag upp till 50% av kostnaden för en ny följebåt från RF.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång. Det planeras för flera festligheter och framför allt för Jubiléet.

Solceller.
Vi har upprätta en bidragsansökan till RF kring solceller till Framnäs, det finns möjlighet att få bidrag för Grön omställning genom RF.
En energibesiktning är genomförd av Göteborgs kommun och utlåtandet säger att vår anläggning är mycket väl anpassad för att sätta solceller på.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 3 maj på Rotundan.

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet 1 mars 2022
2022-03-03

Hej alla medlemmar!

Nu är det nära, om drygt en månad så öppnar vi upp Framnäs igen. Under tiden så kan ni läsa denna resumé från styrelsemötet den 1 mars.

Underhåll.
Allt ser bra ut på Framnäs för närvarande.
Nästa arbetsresa är planerad till den 12 mars (vi tar färjan 9:10), vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet på juniorstugan och entren till Rotundan. Arbetet fortskrider bra och de senaste resorna har haft en god uppslutning. Senast så tog en del material slut, men det kommer att finnas framme till nästa tillfälle.
Upplägget med riktade arbetsresor har varit framgångsrikt och styrelsen beslutade att vi skall fortsätta med riktade insatser för att beta av punkt för punkt på vår digra underhållslista.
Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.
Länsstyrelsen har fortfarande inte reagerat på vår förfrågan om tillstånd för vattenledningsskylten i Kalvsundsrännan, vi har påmint democh väntar på besked.

Elförbrukning.
Efter förra mötet så skrev jag om hur mycket el som tycks gå till att hålla vattenledningen till Rotundan frostfri och att vi provat att stänga av den. Det förefaller som det är något fel på elkabeln som skall hålla slangen frostfri. Det här är något som vi under sommaren måste se över och försöka åtgärda. Med de skyhöga elpriserna som råder så måste vi hålla igen på energislukande lösningar.
Alternativet till en elkabel är att vi återgår till att tömma hela systemet på vatten under vintertiden.

Ekonomi.
Hyror och en del medlemsavgifter har kommit in men det saknas fortfarande många medlemsavgifter. Förvisso är sista dagen för inbetalning av medlemsavgifter den 31 maj, men vi vill uppmana er till att betala dem så snart som möjligt så att kassören slipper sända ut påminnelser eller att ni missar möjligheten att delta på våra festligheter.

Kappseglingar.
Planeringen för IF-SM:et är i färdigställd och inbjudan har gått ut till alla Sveriges IF-båtar. Anmälningssidan är öppen på http://ssfram.com/kalender.html, där kan ni gå in o kolla anmälningsläget och se inbjudan med program och tider mm. Domare och tävlingsledare är klart för SM:et.
GOR:s inbjudan är också öppen via en länk på vår hemsida. Där kan ni gå in och se deras inbjudan ”Noticeof race” som det heter när man kör internationella havskappseglingar.
Kappseglingskommitteen harhaft ett möte den 10 feboch fördelat ansvaret för säsongens seglingar.
- Jubileumsregattan,18-19 juni
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning.
Utbildningarna kommer att genomföras på Rotundan.
Funktionärsutbildningarna startar i mars-april med lärgrupper, Andreas kommer att leda utbildningarna.Alla utbildningar börjar med ”Seglingens Grunder” som är en grundutbildning som alla som vill bli funktionärer måste genomgå.
De grupper som nu är beslutade är:
-Kappseglingskommiten
-Junioreledarna
-Styrelsen

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran Andreasson, Dennis Olsson, Andreas Landahl eller Frida Johansson så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Ett 20-tal anmälningarna till seglarskolorna har kommit in.
Vi upprättar en bidragsansökan till RF för en ny följebåt.Det finns möjlighet att få bidrag upp till 50% av kostnaden för en ny följebåt från RF.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång. Det planeras för flera festligheter och framför allt för Jubiléet.
I år har vi stora förhoppningar om att kunna genomföra alla trevliga festligheter och fortsätta att bygga på den härliga gemskapen på Framnäs.

Solceller.
Vi kommer att upprätta en bidragsansökan till RF kring solceller till Framnäs, det finns möjlighet att få bidrag för Grön omställning genom RF.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 5april på Märlspiksgatan. Där efter hoppas vi kunna hålla våra möten på Framnäs under våren och sommaren.

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet 8 februari
2022-02-09

Hej alla medlemmar!
I väntan på våren kommer här en resumé från senaste styrelsemötet.

Underhåll.
Allt ser bra ut på Framnäs för närvarande.
Nästa arbetsresa är planerad till den 12 feb (vi tar färjan 9:10), vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet på juniorstugan. Arbetet fortskrider bra och de senaste resorna har haft en god uppslutning. Utsikterna för att ha stugan klar till säsongen ser goda ut.
När Juniorstugan är klar så kommer vi att fortsätta med nästa projekt på listan som är entreen till Rotundan.
Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.
Tillstånd för vattenledningsskylten i Kalvsundsrännan beslutas av Länsstyrelsen dit ärendet nu är skickat.

Elförbrukning.
Om man ser till vår elförbrukning på Framnäs så gör vi slut på 63.000 kWh per år. Paradoxsalt nog så är förbrukningen störst under vinterhalvåret, 35.000 kWh (55%) förbrukas då vi inte använder vår anläggning. Mycket av förbrukningen ligger under vinterhalvåret på att hålla vattenledningar frostfria.
Detta var, vid den tiden som Rotundan renoverades, fullt rimligt. Elpriserna var då låga och det fanns ingen anledning att spara på elen. Idag befinner vi oss i ett helt annat scenario, elpriserna har rusat och vi måste försöka att finna andra vägar för att skydda vårt VA-system. Under en tid i vinter har vi stängt av frostskyddet på vattenledningen till Rotundan och i stället låtit vattnet rinna långsamt genom kranen. Vi sparade på en månad 3000 kwh, vilket motsvarar ca 6000 kr med dagens elpriser.
Det här speglar lite av de bistra förutsättningar som nu råder. Jag vill uppmana er alla att tänka igenom hur vi använder el och andra resurser på Framnäs så att vi gemensamt hjälps åt att hålla ner kostnaderna.
Ta med er detta kring elkostnaderna när ni läser här nedan om solceller på Framnäs.

Ekonomi.
Det är dags att betala in medlemsavgifterna, gör det omgående så glömmer ni inte av det. Medlemskap krävs för att ni skall kunna delta på Jubileumsfesten i juni, så glöm inte av det.
Hyresavierna för rummen kommer att sändas ut i veckan.

Kappseglingar.
Planeringen för IF-SM:et är i färdigställd och inbjudan har gått ut till alla Sveriges IF-båtar. Anmälningssidan är öppen på http://ssfram.com/kalender.html, där kan ni gå in o kolla anmälningsläget och se inbjudan med program och tider mm.
GOR:s inbjudan är också öppen via en länk på vår hemsida. Där kan ni gå in och se deras inbjudan ”Noticeof race” som det heter när man kör internationella havskappseglingar.

Kappseglingskommitteen har ett möte den 10 feb för att fördela ansvaret för säsongens seglingar.
- Jubileumsregattan,18-19 juni.
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli.
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning.
Funktionärsutbildningarna startar i mars med lärgrupper, Andreas kommer att leda utbildningarna.Alla utbildningar börjar med ”Seglingens Grunder” som är en grundutbildning som alla som vill bli funktionärer måste genomgå.
De grupper som nu är beslutade är:
-Kappseglingskommiten
-Junioreledarna
-Styrelsen

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran Andreasson, Dennis Olsson, Andreas Landahl eller Frida Johansson så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Anmälningarna till seglarskolorna har börjat komma in.
Två av våra juniorer är anmälda till tränarutbildning nivå Grön nu i vår.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång. Det planeras för flera festligheter och framför allt för Jubiléet.
I år har vi stora förhoppningar om att kunna genomföra alla trevliga festligheter och fortsätta att bygga på den härliga gemskapen på Framnäs.

Årsmötet.
Styrelsen enats om följande kriterier och definitioner avförtjänstfullt arbete kring tilldelning av rum på Framnäs.

Kriterier:
• Har varit medlem i SS Fram de senaste 5 åren.
• Kommer att tillföra kunskap och förtjänstfullt arbete som är till gagn för sällskapet under hyresperioden.
• Har varit aktiv i sällskapet under de senaste fem åren.

Förtjänstfullt arbete som värderas vid tilldelning av rum på Framnäs:
• Deltagande på arbetsresor.
• Förtroendeuppdrag inom föreningen.
• Delta i löpande underhållsarbete som är prioriterade av styrelsen.
• Inneha yrkeserfarenheter/kunskaper som är av vikt för sällskapet.
• Bidrar till klubbens utveckling.
• Stödjer utvecklingen av kappsegling och fritidsbåtsverksamheten på Framnäs.
• Verkar för utvecklingen av juniorseglingen på Framnäs.
• Skapar trevlig stämning inom sällskapet.
• Arbetar för sällskapets bästa.
• Är engagerad i sällskapets angelägenheter.
• Är närvarande och deltagande i aktiviteter på Framnäs.
• Verkar främjande för kosterbåten och dess bevarande.

Vid tilldelning av rummen ser styrelsen till sammansättningen av hyrestagare och eftersträvar:
• Balans av olika kunskaper och yrkeserfarenheter bland de som hyr rum.
• Balans i åldersfördelning.

Solceller.
Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att installera solceller på Framnäs.
Vi har tagit fram ett förslag på en anläggning med installerad effekt om 9 kW.
Anläggningen beräknas ge ca 8650 kWh per år, vilket är ca 14% av vår årliga förbrukning. Den positiva effekten av anläggningen är ca 13.000 kr/år (beräknat på ett elpris på 1,65 kr/kWh) och under sin livslängd kommer avkastningen att bli 282.000 kr.
Anläggningen har en livslängd på 30 år och kommer att vara helt betald efter 9 år.
Investeringskostnaden efter Grönt ROT-avdrag är ca 115.000 kr.
Vi fortsätter att undersöka vilka bidrag som finns tillgängliga för en ideell förening som vår samt tar in fler offerter på motsvarande anläggningar.
Fler uppsidor med solcellerna kan vara ett fortsatt stigande el-pris, vilket skulle öka den ekonomiskt positiva effekten, sänkta elpriser ser vi inte som ett möjligt scenario framöver. Vi kommer även att erbjuda leverantören möjligheten att gå in som flerårig sponsor i SS Fram och på så sätt få en fördubblad positiv effekt av investeringen i en solcellsanläggning.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.


Nästa styrelsemöte hålls den 1 mars på Märlspiksgatan. Där efter hoppas vi kunna hålla våra möten på Framnäs under våren och sommaren.


Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Anmälan Öppen SM IF 2022
2022-02-02

Nu är anmälan öppen till Svenskt Mästerskap för IF-båt 2022!
Anmäl er här!

Kort från styrelsemötet 11/1
2022-01-17

Hej Vänner.
Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


Underhåll.
Allt ser bra ut på Framnäs för närvarande.
Nästa arbetsresa är planerad till den 15 jan, vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet på juniorstugan.
När Juniorstugan är klar så kommer vi att fortsätta med nästa projekt på listan som är entrén till Rotundan.
Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.
Vi har lämnat in bygglov för vattenledningsskylten som skall sättas upp på Kalvsund.

Ekonomi.
En del tunga årsavgifter har i vanlig ordning kommit in i samband med årsskiftet.
Medlemsavgifter har börjat komma in. Kom ihåg att betala er avgift senast till den 31 maj. Om den inte är betald till dess anses man ha avslutat sitt medlemskap enligt stadgarna.

Kappseglingar.
Planeringen för IF-SM:et är i färdigställd och inbjudan går ut till alla Sveriges IF-båtar i mitten av januari.
Kappseglingskommitteen kommer ha ett möte den 25 januari för att fördela ansvaret för säsongens seglingar.

 • Jubileumsregattan,18-19 juni
 • IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
 • GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli
 • Robline Skagen Race 1-4 september

Gällande Öckerö kommuns förslag om seglingsförbud i Kalvsundsrännan har inte det ännu inte behandlats i kommunfullmäktige och därmed inte heller lämnats in till Länstyrelsen. Vi fortsätter att bevaka frågan.
Vi har haft ett möte med Sv. Seglareförbundet, SXK och Båtunionen i frågan och kommer att besvara en ev remiss från Länstyrelsen.

Vi har haft ett möte med Seglareförbundet rörande utbildning av funktionärer.
All utbildning börjar med Seglingens Grunder som alla som vill bli funktionärer måste genomgå. Vi kommer att sätta upp egna ”Lärgrupper” där vi genomför grundutbildningen.

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran, Dennis, Andreas eller Frida så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Inget nytt denna gång.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång och flera band är redan inbokade till festligheterna.

Årsmötet.
Protokollet finns på hemsidan.

Styrelsen har börjat att sätta samman kriterierna för ”förtjänstfullt arbete” och villkoren kring tilldelning av rum på Framnäs.
Det första utkastet till vad som avses med förtjänstfullt arbete innefattar följande:

 • Deltagande på arbetsresor.
 • Förtroendeuppdrag inom föreningen.
 • Delta i löpande underhållsarbete som är prioriterade av styrelsen.
 • Inneha yrkeserfarenheter/kunskaper som är av vikt för sällskapet.
 • Bidrar till klubbens utveckling.
 • Stödjer utvecklingen av kappsegling och fritidsbåtsverksamheten på Framnäs.
 • Verkar för utvecklingen av juniorseglingen på Framnäs
 • Skapar trevlig stämning inom sällskapet
 • Arbetar för sällskapets bästa
 • Är engagerad i sällskapets angelägenheter.
 • Är närvarande och deltagande i aktiviteter på Framnäs

Vid tilldelning av rummen ser styrelsen till sammansättningen av hyrestagare och eftersträvar:

 • Balans av olika yrkeserfarenheter bland de som hyr rum.
 • Balans i åldersfördelning
 • Arbetsföra hyrestagare

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 8 februari på Märlspiksgatan alternativt via ZOOM om smittläget så kräver.

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Styrelsen önskar er alla en riktigt god fortsättning.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Protokoll årsmötet 2021
2022-01-13Äldre poster finns under Arkiv i menyn Övrigt => LänkarGästhamn

57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!

Hamninformation


Gästhamnen

ca 35 platser

250 sek / natt inkl. el och vatten

60 SEK dagavgift

Swish 1231323435
Klicka för större bildVälkommenVälkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.

 

Aktuellt


Årsmöte

23 november

Sjöräddningssällskapet LångedragLäs vårnumret av Kostern online.Bli medlem


Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.
Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 

Kosterbåtarna

Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom!
Läs mer »

Framkostrar A-Ö
Mer om kosterbåtar på Kosterbåten.se
 
 

Sponsorer


Anna Johansson Redovisningsbyrå AB
Redovisning och Bokföringåt AB samt EF


AJN Bygg AB


Assemblin El AB
Alltinom El, Säkerhet, Lås, Larm


Brason Entreprenad AB
Markarbete, Grävning, Schacktning


Claes Petterssons Åkeri AB
Göteborgs mest erfarna Åkeri


Derome
Byggvaror, Frånskog till färdigthus


Elfördel I Alingsås AB
Tillverkning av Elenheter


I Lundins Fastighetsförvaltning
Byggnation, Fastighetsförvaltning


Marbogårdens Grus & Transport AB
Leverantörav grus, sand, singel och transport


Marinforum Hönö Båtvarv AB
Plast och lackeringsarbete, Varv


Smart Lift Industriservice AB
Tillverkning av rostfritt till båtindustrin


Navipro AB
Affärssystem för Företag


Proglas Fasad AB
Allt inom glas o dörrar altanglas


Profildesign Alingsås AB
Företagskläder Tryck och Reklamprodukter


Selden Mast AB
Mast o Rigg till Båtindustrin


Thornströms Alltjänst AB
Allt inom bygg o anläggning, Markentreprenad, Speciallösningar


Tollar AB
Tillverkning av metall-och glaskonstruktioner, Säkerhetsdörrar


UK Syversen
Segelmakeri, Kvalitetssegel


VOLVIA
Bilförsäkringar för Volvofordon