Framnäsdagen och J.W. Cup 12 aug 2017


Klasser: K6, SRS, Doublehanded

Format: Distans, skärgårdsbana

Startavgift: 150 SEK

Betalning: PG-43132-0 eller kontant vid registrering.
(Märk betalningen med namn, båttyp och segelnummer.)

Expeditionen öppnar kl. 09.00

Rorsmansmöte kl. 09.30

Första start kl. 11.00 (Första varning 10.55)

Seglingen ingår i klubbmsästerskap och K6 cup.


Välkomna!

Banområde K6 / SRS
Banbeskrivning K6 / SRS

Inbjudan J.W. Cup (SRS)
Anmälan J.W. Cup (SRS)
Banområde K-6 / SRS